miesto realizácie projektu: Robotnícka 29, 036 01 Martin

názov: Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti FRANCESCA CREATION, s.r.o.

stručný opis projektu: Cieľom projektu je diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v spoločnosti nevyrábali. Cieľ projektu bude dosiahnutý kúpou inovatívnej technológie - Digitálnej tlačiarne formát B2. Začlenenie nového digitálneho tlačového stroja do výrobného procesu a celková automatizácia procesu prípravy a tlače je v súlade s koncepciou inteligentného priemyslu a umožní spoločnosti vyrábať väčšie množstvo druhov výrobkov. Na požiadavky zákazníkov dokáže spoločnosť flexibilne reagovať a v krátkom čase uspokojiť ich potreby, ktoré konkurencia na trhu nedokáže naplniť.

názov a sídlo prijímateľa: FRANCESCA CREATION, s.r.o., Robotnícka 29, 036 01 Martin, Slovenská republika

názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

výška poskytnutého príspevku: 480 000,00 €

 

 

 

zapisnica strana 1

zapisnica strana 2

zapisnica strana 3