Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európske únie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

miesto realizácie projektu: Robotnícka 29, 036 01 Martin

názov: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FRANCESCA CREATION, s.r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií

stručný opis projektu: Inovácia výrobného postupu a tvorba pracovných miest v spoločnosti FRANCESCA CREATION, s.r.o. zakúpením modernej inovatívnej technológie

názov a sídlo prijímateľa: FRANCESCA CREATION, s.r.o., Robotnícka 29, 036 01 Martin, Slovenská republika

dátum začatia realizácie projektu: marec 2015

dátum ukončenia realizácie projektu: 30. novembra 2015

názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.mhsr.sk, www.siea.sk

výška poskytnutého príspevku: 174 258,00 €

zmluva s dodávateľom [pdf]