Obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky 

 1. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru osobne, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.francesca.sk, telefonicky alebo e-mailom sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho. O prijatí objednávky ako aj o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom vášho e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 3 pracovných dní.
 

2. Dodacie lehoty

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho.
 
Termín dodania tovaru:
- 2 až 3 pracovné dní od potvrdenia objednávky. Táto doba zahŕňa tovar z našej internetovej ponuky (darčeky a novoročenky) bez personalizácie (dotlače textu).
- do 10 pracovných dní pri objednávke s personalizáciou tovaru (dotlač textu). Dodacia lehota začína plynúť až po vzájomnom písomnom schválení kompletných tlačových a výrobných podkladov a korektúry nami zaslaného grafického náhľadu.
do 48 hodín od schválenia grafického návrhu v prípade promočných oznámení
V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. V takomto prípade bude mať možnosť kupujúci objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
 

3. Dodacie podmienky

Spôsob doručenia tovaru:
1. Slovenská pošta - dobierka (platba pri prevzatí zásielky na pošte)
2. Slovenskou poštou – zálohová faktúra (bude Vám vystavená zálohová faktúra a tovar expedujeme po jej úplnom zaplatení)
3. Kuriér – expresné služby (platba v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky)
4. Osobný odber v sídle spoločnosti Francesca-Creation, s.r.o., Robotnícka 29,036 01  Martin, Slovensko (tovar si môžete vyzdvihnúť po úhrade Bankovým prevodom alebo po platbe v hotovosti)  
 
Predávajúci sa zaväzuje:
  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
Predávajúci nezodpovedá za:
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
  • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
Kupujúci sa zaväzuje:
  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Ceny tovaru uvedené na internete sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Cena na internete nezahŕňa náklady na personalizáciu tovaru a prepravnú cenu.
Tie sa zaúčtujú pri objednávke personalizácie. Poštovné a balné jednorázovo účtujeme -3,33 € (s DPH -4,00 €).
Pri objednávke nad -100 € s DPH poštovné a balné neúčtujeme.
Pri každom odbere tovaru kupujúci obdrží dodací list alebo dodací list aj faktúru. Potvrdením prevzatia na dodacom liste kupujúci uznáva vzniknutý záväzok voči predávajúcemu.
 

5. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail a obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
 

6. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráriť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
 

UPOZORNENIE! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar s objednanou personalizáciou).

 

7. Reklamácie

Škody vzniknuté počas dopravy:
Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k objenávateľovi. Ak sa tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od kupujúceho k predávajúcemu v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na strane kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.
Kupujúcemuodporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
Ak reklamujete chybný alebo poškodený tovar, je nevyhnutné uviesť druh poškodenia. Ak reklamáciu uplatňujete po uplynutí 7 dňovej lehoty je nevyhnutné telefonicky kontaktovať predávajúceho a následne sa obe strany dohodnú na ďalšom postupe. Predávajúci zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže upatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Obchodným zákonníkom (napr. Na opravu veci, výmenu veci)… Ak ide o chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a kupujúci bol pri predaji na chybu upozornený.
O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Kupujúci ručí za správnosť údajov, ktoré odsúhlasil po pozretí korektúry (on-line, e-mailom alebo osobne). Za platný vzor pre zhotovenie tlačovín sa považuje hore uvedené odsúhlasenie korektúry. Akékoľvek chyby vzniknuté nesprávnym prepisom údajov z pôvodného zadania objednávky, ale odsúhlasené korektúrou idú na účet zákazníka a nie sú dôvodom na reklamáciu a nárok na náhradu škody. Oprávnene reklamovať tlačoviny sa dajú len tie, ktoré nemajú totožnosť s potvrdenou korektúrou.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
 

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.francesca.sk (spoločnosť Francesca-Creation, s.r.o.) sa zaväzuje že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe (s výnimkou kuriérskej služby a pošty) a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Osobitné podmienky pri objednávke tovaru

1. Promočné oznámenia

- v objednávke treba uviesť všetky potrebné údaje: text oznámenia ak je iný ako uvedený, meno, priezvisko, titul, univerzitu, deň, miesto a čas konania promócie 
- cena je jednotná pre všetky oznámenia a to 30 centov- minimálny odber je 35 kusov

- logo, prípadne foto, ktoré chcete doplniť do oznámenia pošlite na adresu francesca@francesca.sk a do predmetu napíšte meno a priezvisko

- oznámenia dodávame bez obálky. Obálku je možné si doobjednať v sekcii promočné oznámenia/obálky. Cena je jednotná 0,04 centov.

- po obdržaní objednávky do 24 hodín vypracujeme grafický návrh ZADARMO

- oznámenia tlačíme na 250g papier