top of page

Prijímateľ:
FRANCESCA CREATION, s.r.o.

Miesto realizácie projektu:
Robotnícka 10265/29, 036 01 Martin

Opis projektu:
Cieľom projektu je diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým
v spoločnosti nevyrábali. Cieľ projektu bude dosiahnutý kúpou inovatívnej
technológie - Digitálnej tlačiarne formát B2.
Začlenenie nového digitálneho tlačového stroja do výrobného procesu a celková automatizácia procesu prípravy a tlače je v súlade s koncepciou inteligentného priemyslu a umožní spoločnosti vyrábať väčšie množstvo druhov výrobkov.
Na požiadavky zákazníkov dokáže spoločnosť flexibilne reagovať a v krátkom čase uspokojiť
ich potreby, ktoré konkurencia na trhu nedokáže naplniť.

Výška zazmluvneného NFP: 480 000,00 €

Informácie o Operačnom programe
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
nájdete na www.opii.gov.sk

site-logo.jpg
Riadiaci orgán: 
Sprostredkovateľský orgán:
bottom of page